THÔNG TIN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG & BÁO CHÍ

 • Phỏng vấn truyền hình: Chào buổi sáng Xing Ga Po! Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư trực kết tràng?
Good Morning Singapore! 21 Mar 2014Good Morning Singapore! 21 Mar 2014Good Morning Singapore! 21 Mar 2014Good Morning Singapore! 21 Mar 2014
 • Phỏng vấn truyền hình: tin tức
TV Interview: Suria Berita News 15 Mar 2015TV Interview: Suria Berita News 15 Mar 2015TV Interview: Suria Berita News 15 Mar 2015TV Interview: Suria Berita News 15 Mar 2015
 • Tạp chí
6
POPCLUB
Sept 2015
2015_may_popclub
POPCLUB
May 2015
2014_bodymind
POPCLUB
Mar 2015
2015_chinese
Expat Living
2014
may2014-popclub copy
POPCLUB
Nov 2014
5
POPCLUB
Sept 2014
may2014-popclub
POPCLUB
May 2014
mar2014-popclub
POPCLUB
Mar 2014
popclub-chinese-nov2013
POPCLUB
Nov 2013
expat-living-nov2013
Expat Living
Nov 2013
body-mind-dec2013
Expat Living
2013
popclub-sept2013
POPCLUB
Sept 2013
may2013 copy
POPCLUB
May 2013
jan-mar2013
THIS Quarterly
Jan-Mar 2013
may2013
Expat Living
Apr 2013
popclub-mar2013
POPCLUB
Mar 2013
tq2013
This Quarterly
2013
popclubnov2012
POPCLUB
Nov 2012
tq-oct-dec2012
THIS Quarterly
Oct-Dec 2012
ex-octnov2012
EX Mostly For Men
Oct/Nov 2012
ifitness
iFitness
Oct 2012
constipation
Expat Living
2012
el_Sep2012
Expat Living
Sep 2012
thisquarterly
THIS Quarterly
July-Sep 2012
1
Health & U
Jul – Aug 2012
2
Expat Living
Aug 2012
3
POPCLUB
Aug 2012
constipation
POPCLUB
May 2012
Colorectal_feature_Quah
THIS Quarterly
Apr-Jun 2012
POPCLUB_FebMar2012
POPCLUB
March 2012
 • báo chí
newspaper_mar_2015
The Sunday Post
(Borneo)

8 Mar 2015
4
Oversea Chinese Daily
(Sabah)

5 Aug 2012
sinchew-my-oct2012
Sin Chew Daily
Malaysia

12 Oct 2012
 • GP TALK TALK BÁC SĨ GIA ĐÌNH – Chống táo bón mãn tính
Family physician talk on treatment of constipationConstipation – a common condition affecting many people Explaining that underlying conditions may cause constipationAnswering questions from the audience
 • MOUNT Alvernia BỆNH VIỆN CME HỘI THẢO – Xuất huyết tiêu hóa
Family physician seminar at Mount Alvernia HospitalSeminar on intestinal bleedingExplaining that piles is not always the cause of bleedingAnswering questions from family physicians
 • Bệnh viện Gleneagles HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN 14TH – HAEMORRHOIDAL BỆNH – thông tin cập nhật về các phương pháp điều trị mới nhất
Gleneagles Annual Seminar on Gastrointestinal DiseasesTalk on Haemorrhoidal Diseases Answering questions on the latest treatment of pilesExplaining the latest surgery for piles
 • CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN VỀ GP – CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN VỀ CME VỚI BÁC SĨ GIA ĐÌNH – XUẤT HUYẾT TRỰC TRÀNG – BỆNH TRĨ HAY UNG THƯ? (CÂU LẠC BỘ ĐỒNG QUÊ SERANGOON GARDEN)
Updating family doctors on an important topicContinuing Medical Education Lecture for family doctors Explaining the causes of haemorrhoids or piles Common bowel problem
 • DIỄN ĐÀN THẢO LUẬN TỰ DO VỀ UNG THƯ ĐẠI-TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN GLENEAGLES, SINGAPORE
Public Forum in Mandarin - Discussing how to prevent colorectal cancer. Public Forum in English - Treatment of colon and rectal cancer.Answering questions from the audience regarding surgery for colorectal cancer.
 • CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN VỀ GP – TRÒ CHUYỆN VỚI BÁC SĨ GIA ĐÌNH – ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT ỐNG TIÊU HÓA (KHÁCH SẠN MARRIOTT)
Lecture for family doctors on a common condition of gastrointestinal bleeding. Explaining that colorectal cancer may be the cause of bleeding. Diverticular disease - a common bowel condition. Answering questions on treatment of stomach ulcers.