Điều trị chứng thoát vị

title_viewprocedures

6. Điều trị chứng thoát vị
    1. Phẫu thuật hở tiêu chuẩn
    2. Phẫu thuật nội soi ổ bụng (lỗ mổ nhỏ)